לאחר הרכישה מקבל הרוכש קישור המציג את המוצר ושימוש בו, יסופק לרוכש המפתח לא יאוחר מ-24 שעות לאחר הרכישה

כל כרטיסי המשחק / הקודים /  המוצרים שלא הוצגו כפופים להחזר או החלפה בתוך תקופת
התמיכה של 14 יום
תקופת התמיכה מתחילה מיד לאחר מסירת המוצר לקונה (בקישור או במייל של הקונה)
אם תקופת הרכישה של המוצר עולה על 14 ימי תמיכה, מוצר כזה אינו ניתן להחזר ואינו ניתן להחלפה, ואיננו מחויבים לחקור בעיות כלשהן עם המוצר, אך עדיין רשאים לעשות זאת ללא כל
התחייבות מצדנו
 :אנו ננפיק החזר בנסיבות הבאות

הפריט שרכשת אזל מהמלאי. על פי בקשתך, ננפיק החזר באופן מיידי

לפעמים, אנו זקוקים לעזרתך באימות פרטי התשלום. אם תסרב או לא תענה לבקשתנו תוך 5 ימים, הזמנתך תבוטל והחזר כספי יינתן באופן מיידי

אם התשלום שלך נמוך מהמחיר המופיע באתר שלנו, תינתן לך הזדמנות לבצע תשלום מלא. אם תסרב או לא תענה לבקשתנו תוך 5 ימים, הזמנתך תבוטל והחזר כספי יינתן באופן מיידי
:החזרים לא יינתנו מסיבות, כדלקמן

אתה מבקש החזר מכיוון ששנית את דעתך ואינך רוצה לקבל את המוצר לאחר שכבר הוזמן

מכל סיבה אחרת שלא צוינה בסעיף "ננפיק החזר בנסיבות הבאות" המצוינות לעיל

מכיוון שאנו מבצעים החזר בהתאם לספק אמצעי התשלום שלך, ייתכן שיחלפו 1-3 ימי עבודה בזמן שמערכת הבנק תעבד את ההחזר. בבקשה, המשיכו לחכות בסבלנות

הקונה יקבל הודעה על ההחזר באמצעות דואר אלקטרוני המקושר לחשבון הקונה 

כל עמלות העסקה הקשורות להחזר אינן ניתנות להחזר 
 
אנו מנפיקים החזרים רק בהתאם לערוץ התשלום ששימש לרכישה או בהתאם לחשבון הבנק 
 או חשבון בי באל
:פריטים נוספים שאינם ניתנים להחזרה

כרטיסי ברכה
מוצרי תוכנה להורדה
 
אנו מבטיחים את המשלוח במהלך 72 שעות לאחר השלמת התשלום, אם יש לאמת את התשלום או את הקונה
עבור משתמשים מאומתים עם תהליך תשלום ברור, אנו מספקים את המוצר שנרכש במהלך 24 שעות, 7 ימים בשבוע. בכל מקרה של עיכובים, ניתן לפנות אלינו במייל support@ypermit.co.il
 הקונה רשאי לבקש החזר כספי, אם לא נספק את המוצר במהלך 24 שעות