מדיניות פרטיות זו חלה על האופן שבו ypermit  אוספת, משתמשת, מחזיקה וחושפת מידע שנאסף מהמשתמשים (ולהלן בלשון יחיד: "משתמש") באתר ypermit.co.il (להלן: "האתר"). מדיניות הפרטיות חלה על האתר ועל כל המוצרים והשירותים המוצעים על ידי ypermit.co.il
פרטי זיהוי אישיים
אנו רשאים לאסוף פרטי זיהוי אישיים מהמשתמשים בדרכים שונות, לרבות, ללא הגבלה, כאשר המשתמשים מבקרים באתר, נרשמים בו, ומבצעים הזמנה, וכן בקשר עם פעילויות, שירותים, מאפיינים או משאבים אחרים שאנו מעמידים לרשות המשתמשים באתר. המשתמשים עשויים להתבקש, לפי הצורך, למסור את שמם, ואת כתובת הדוא"ל שלהם. ואולם, המשתמשים רשאים לבקר באתר מבלי להזדהות. אנו נאסוף פרטי זיהוי אישיים מהמשתמשים רק אם הם ימסרו לנו פרטים אלה מרצונם. המשתמשים רשאים תמיד לסרב לספק פרטי זיהוי אישיים, אך הימנעותם ממסירת פרטים אישיים עלולה למנוע מהם נגישות לפעילויות מסוימות הקשורות באתר.
 

פרטי זיהוי לא אישיים

אנו רשאים לאסוף פרטי זיהוי לא אישיים של המשתמשים בכל פעם שהם מְתַקְשֵרִים עם האתר. פרטי זיהוי לא אישיים עשויים לכלול את שם הדפדפן, את סוג המחשב ופרטים טכניים על אמצעי ההתחברות של המשתמשים עם האתר, כגון מערכת ההפעלה וספק האינטרנט שבו הם משתמשים, ומידע נוסף בדומה לזה.
עוגיות בדפדפן
באתר יש שימוש בעוגיות [cookies] כדי לשדרג את חוויית המשתמש. הדפדפן של המשתמש שותל עוגיות בכונן הקשיח של המשתמש למטרות תיעוד ולעתים כדי לנהל מעקב אחר מידע הנוגע למשתמשים. בהגדרות הדפדפן, המשתמש רשאי כרצונו לסרב לשתילת עוגיות או לדרוש קבלת התראות כאשר עוגיות נשלחות אליו. לידיעתכם, במקרה שתפעלו בדרך זו, ייתכן שחלקים מסוימים באתר לא יפעלו כראוי.
איזה שימוש אנו עושים במידע הנאסף
Cookyes  רשאית לאסוף פרטים אישיים על המשתמשים ולהשתמש בהם לצורך המטרות הבאות:
שיפור האתר – אנו עשויים להשתמש במשוב שאתם מספקים כדי לשפר את המוצרים והשירותים שלנו
טיפול בתשלומים – אנו רשאים להשתמש בפרטים שהמשתמשים מוסרים על עצמם כאשר הם מבצעים הזמנה רק כדי לספק שירות לאותה הזמנה. איננו חולקים מידע זה עם גורמים חיצוניים למעט ככל הנדרש לצורך אספקת השירות.
משלוח הודעות דוא"ל מפעם לפעם – אנו רשאים להשתמש בכתובת הדוא"ל כדי לשלוח מידע למשתמשים ועדכונים בנוגע להזמנותיהם, וכן כדי להשיב לפניות המשתמשים, לשאלותיהם ו/או לבקשות אחרות.
איך אנו מגנים על המידע שלכם
אנו פועלים בשיטות נאותות לאיסוף, שמירה ועיבוד נתונים ונוקטים אמצעי בטיחות נאותים לאבטחה מפני כניסה ללא הרשאה, שינוי, חשיפה או הרס הנתונים האישיים שלכם, שם המשתמש, הסיסמא, מידע בקשר לעסקות ונתונים השמורים באתר.
 

שיתוף המידע האישי שלכם

איננו מוכרים או סוחרים בפרטי הזיהוי האישיים שלכם ואיננו משכירים אותם לאחרים. לצורך המטרות שפורטו לעיל, אנו עשויים לחלוק עם שותפינו העסקיים, עם חברות קשורות מהימנות ועם המפרסמים שלנו, מידע דמוגרפי גנרי המצטבר ברשותנו, שאינו קשור לפרטי זיהוי אישיים של המבקרים והמשתמשים באתר.
שינויים במדיניות הפרטיות
ypermit רשאית בכל עת, על-פי שיקול דעתה, לעדכן את מדיניות הפרטיות הנ"ל. עם שינוי מדיניות הפרטיות, נתקן את התאריך המעודכן בתחתית עמוד זה. אנו קוראים למשתמשים לבדוק עמוד זה לעתים קרובות כדי להתעדכן בנוגע לשינויים שנעשו, ובנוגע לדרכים שאנו נוקטים כדי לתרום לאבטחת המידע האישי שלכם שנאסף ברשותנו. אתם מאשרים ומסכימים כי האחריות לבדוק מדי פעם את מדיניות הפרטיות ולהתעדכן בשינויים מוטלת עליכם.
הסכמתכם למסמך תנאים זה
בעשותכם שימוש באתר אתם מביעים את הסכמתכם למדיניות זו. אם אינכם מסכימים למדיניות זו, הנכם מתבקשים שלא להשתמש באתר. המשך השימוש שלכם באתר לאחר פרסום שינויים במדיניות זו ייחשב כהסכמתכם לשינויים האמורים.
יצירת קשר
אם יש לכם שאלות לגבי מדיניות הפרטיות, אופן התנהלות האתר, או התנהלותכם מול האתר, אנא צרו עמנו קשר:

0534243254

מסמך זה עודכן לאחרונה ב- ‏2/11/2023